Hướng dẫn tập côn nhị trung cấp – Côn nhị Wushu

Trên đây là video về cách sử dụng côn nhị khúc ở trình độ trung cấp của một trường phái wushu Trung Quốc chia sẽ anh em. Bộ DVD huấn luyện kỹ thuật Côn Nhị Khúc (Nunchaku) với Wang Hong Xin (Vương Hoằng Tâm) – HLV trưởng học viện Wushu Zhang Jia Kou (3 Volumes in 2 DVD)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *