Hỏi tư vấn về tàng trữ và sử dụng vũ khí, các công cụ hỗ trợ

Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an phải cấp Giấy phép mua theo quy định.

Hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ sẽ bị xử lý như thế nào?
Chào luật sư, Tôi nghe nói võ sư hoặc huấn luyện viên võ thuật được phép cất trữ trong nhà các loại vũ khí lạnh như gươm, đao, dao nhọn, thương…điều này có đúng không? .Hiện tôi đã được Hội võ thuật Hà Nội cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên, vậy tôi có được mua và cất trữ vũ khí lạnh trong nhà được không? .Nếu đem theo các loại dao trong người khi đi ra ngoài với mục đích sinh tồn trong hoàn cảnh như đi du lịch bụi thì có làm sao không? Làm ơn phân biệt giúp tôi thứ gì được xếp vào danh sách vũ khí lạnh, thứ gì là công cụ, dụng cụ được phép sử dụng? Nếu không đúng thì việc lạnh trong nhà hoặc mang theo ra ngoài, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin cảm ơn luật sư
Trả lời tư vấn: Lời đầu tiên, chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng Luật Minh Gia và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vụ việc của bạn chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Vì các loại vũ khí bạn vừa liệt kê theo quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ theo Khoản 4 Điều 3 được xếp vào loại vũ khí thô sơ nên để được trang bị các loại vũ khí thô sơ đó bạn phải thuộc một trong các trường hợp tại Điều 23 quy định về đối tượng được như sau:

“1. Các đối tượng quy định tại Điều 13 và Điều 17 của Pháp lệnh này.

2. Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường; ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; cơ quan thi hành án dân sự.

3. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc trang bị vũ khí thô sơ đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc trang bị vũ khí thô sơ đối với Công an nhân dân, chủ trì phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan quy định việc trang bị vũ khí thô sơ đối với các đối tượng khách.”

Căn cứ theo Điều 17 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ về các đối tượng được trang bị vũ khí thể thao có quy định:

“1. Các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ

2. Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao.

3. Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh.

4. Tổ chức khác có nhu cầu trang bị vũ khí thể thao để luyện tập, thi đấu thể thao được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, cấp phép hoạt động.”

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn là Huấn luyện võ thuật và được hội võ thuật Hà Nội cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên. Căn cứ vào các quy định trên thì bạn được phép trang bị vũ khí thể thao theo quy định của pháp luật. Nhưng việc trang bị vũ khí thể thao phải tuân theo thủ tục nghiệm ngặt về Thủ tục cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ tại Điều 15 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

“1. Việc trang bị vũ khí thô sơ phải đúng đối tượng quy định tại Điều 23 Pháp lệnh và Điều 13 Nghị định này. Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu của từng đối tượng (trừ các đơn vị Quân đội, Dân quân tự vệ) để cấp Giấy phép mua theo đúng chủng loại. Hồ sơ lập thành 01 bộ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị mua vũ khí thô sơ. Nội dung văn bản nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại vũ khí thô sơ cần mua.

b) Giấy giới thiệu của người đến liên hệ.

Người có tên trong Giấy giới thiệu xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ

a) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ của cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ.

b) Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an phải cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ theo quy định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *