Luật Sở Hữu Vũ Khí

Xử phạt hành chính như thế nào khi sử dụng vũ khí trái phép

Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả; Câu hỏi đề nghị

Hỏi tư vấn về tàng trữ và sử dụng vũ khí, các công cụ hỗ trợ

Cơ quan Công an khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận

Mang vũ khí trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?

Trường hợp người có hành vi vi phạm về quản lý vũ khí thô sơ, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có

Hỏi tư vấn về điều kiện và các thủ tục để xóa án tích

.Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của

Tội tàng trữ ,vận chuyển , sử dụng , mua bán vũ khí thô sơ

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mười triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú

Các tội về tàng trữ , vận chuyển và sử dụng vũ khí trái phép như thế nào

Thời gian cất giữ dài hay ngắn không có ý nghĩa xác định người phạm tội có tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,